Hardwood Flooring

تولید تخته چندلایی و سه لایی

درخت‌هایی که برای ساخت تخته سه‌لا مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً قطر متوسط و بزرگ دارند. در بسیاری از موارد،

Read More

مزایای استفاده از تخته چندلایی و سه لایی

در ضخامتهای مختلف تولید میشود از ۳mmالی ۳۰mm وانتخاب را برای مصرف راحتتر میکند.

Read More