دسته‌بندی نشده

تولید تخته چندلایی و سه لایی

پروسه‌ی تولید درخت‌هایی که برای ساخت تخته سه‌لا مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً قطر متوسط و بزرگ دارند. در بسیاری

Read More