PLYWOOD APPLICATION

img

PROJECT DESCRIPTION

.

 


برای قسمتهای از کار که دارای قوس وانحنا میباشد هم میشود از بعضی از تخته های سه لایی  استفاده کرد.
کارهایی که دارای خمیدگی هستند معمولا از تخته سه لایی هایی استفاده میشود که از ضخامت کمتری برخوردار هستند چون این محصولات به راحتی خمیده میشوند و در کارهای قوس دار را به خوبی میپوشانند. البته دستگاه های هست که زیر فشار چندلایی های ضخیم را نیز نسبت به خمی که لازم است تولید میکنند. و نیز چند لایی هایی در بازار موجود میباشد که به راحتی قابل انعطاف بوده و در ضخامت های گوناگون به فروش میرسد.

تخته های سه لایی با ضخامت 3میل یکی از پر کاربرد ترین محصولا ت در تولید صنایع  میباشد چون از محصولات هم ردیف خود مثل فیبر بسییار محکمتر ودرعین حال منعطفتر است و میشود در جاهایی که از خم برخوردار است استفاده کرد بدون اینکه شکسته شود.

 

Work Scope

 

 • Financial Responsibility to Our Clients
 • Quality and Value to the Projects We Deliver
 • Highest Standards in Cost Control
 • Superior Quality and Craftsmanship
img

PROJECT FACTS

 • Project Start
 • Project End
 • Company Name
 • Client Name
 • Website
 • Tags
 • 5 March 2016
 • 15 March 2016
 • Wood Workshop
 • Carpenter
 • Woodworkshop
 • Wood, Carpenter, Handyman
alt
alt
alt